TRANSPARÈNCIA

Compromesos amb la cultura

ANDACAT som una fundació que promou la cultura andalusa a Catalunya. La Fundació Cultural Andalusa de Catalunya ANDACAT, portem més de 20 anys dedicant-nos a la difusió, promoció i agermanament entre les cultures andaluses i catalanes. Moltes són les activitats que enforteixen els ponts socials i culturals entre Andalusia i Catalunya. El flamenco, els costums populars, el folklore variat i plural. Mantenir l’essència que milers i milers d’andalusos van deixar fa anys en els seus llocs d’origen i que mantenen viva al seu barri, poble o ciutat catalana, són alguns dels objectius de la nostra Fundació. Com ho és també, donar suport, protegir i salvaguardar el patrimoni cultural andalús que s’ha anat forjant a Catalunya gràcies a centenars d’associacions, coordinadores i federacions que al llarg i ample de Catalunya han estat veritables punts de cohesió social.

Compromesos amb la transparència i les bones pràctiques de gestió

Com a Fundació, som conscients que l’associacionisme s’ha d’actualitzar per perdurar. Amb aquesta intenció el patronat va iniciar l’any 2014 una profunda renovació que va culminar l’any 2017 amb la nova marca ANDACAT, però que continua en evolució.

En aquesta nova etapa hem desenvolupat noves pràctiques de gestió i participació, teixint aliances, col·laboracions i sinergies amb diverses associacions culturals, tant de Catalunya com de fora de la nostra comunitat autònoma.

Com a organització sense ànim de lucre hem iniciat un camí que garanteixi la nostra sostenibilitat econòmica. En aquest sentit hem emprès projectes amb una mínima dependència de les subvencions de les administracions públiques.

Un altre dels factors clau per a la renovació i la sostenibilitat futura de les associacions com la nostra, passa per un ferm compromís amb la transparència i la rendició de comptes amb la societat que li dona suport.

Fruit d’aquest compromís amb la transparència i les bones pràctiques de gestió publiquem periòdicament els comptes anuals (disponibles en aquest enllaç) i els resultats de la nostra activitat cultural que posem a l’abast de tothom des de la nostra web. Desitgem que això sigui un estímul per emprendre el camí cap a una major obertura i rendició de comptes de totes les associacions i federacions culturals andaluses amb el teixit social que les sustenten.

¿Tienes alguna duda o quieres saber más sobre nuestras actividades?

error: Content is protected !!